Drukuj

Subiekt GT

Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów.

 • pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;

 • prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;

 • prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe);

 • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;

 • obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;

 • obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi;

Cena: 690 zł netto

koszykZamówienie wstepne!
Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp.

Opis programu

Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, że Subiekt to najczęściej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.

Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego.

Subiekt GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Rachmistrza GT – program do prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, Rewizora GT – program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT – system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2 , który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.

Subiekt GT - lista kompatybilnych urządzeń


Ekrany

 • 01_modul_towary
 • 02_modul_faktury_sprzedazy

Moduł Towary

Moduł faktury

 • 03_modul_faktury_zakupu
 • 04_parametry_towaru

Moduł faktury zakupu

Parametry towaru

 • 05_informator_o_towarze
 • 06_dane_adresowe_kontrahenta

Informacje o towarze

Dane adresowe kontrahenta

 • 07_faktura_sprzedazy_ue_edycja
 • 08_faktura_sprzedazy_ue_wydruk

Edycja faktury sprzedaży UE

Wydruk faktury EU

 • 09_wystawianie_zbiorczej_fs_z_zaznaczonych_wz
 • 10_wystawianie_noty_korygujacej_do_fz

Zbiorcza faktura z WZ-ek

Noty korygujące

 • 11_faktura_zaliczkowa
 • 14_wyszukiwanie_kontrahenta_instynktem

Faktura zaliczkowa

InsTYNKT - wyszukiwanie kontrahentów

 • 15_wyszukiwanie_towaru_instynktem
 • 16_kompensata

Moduł wyszukiwania towaru InsTYNKT

Kompensata

 • 17_rozrachunki_z_kontrahentem
 • 12_korekta_fs_opis_pozycji

Rozrachunki z kontrahentem

Korekta - opis pozycji

 • 19_zestawienie_sprzedaz_wg_asortymentu
 • 18_przecena_sposob_wyliczania_ceny

Zestawienie sprzedaży według asortymentu

Przeceny

 • 21_parametry_wydrukow_tekstowych
 • 20_szablon_naklejki

Parametry wydruków tekstowych

Szablon naklejki

 • 23_konfiguracja_kasy_fiskalnej
 • 22_parametry_listy

Konfiguracja kasy fiskalnej

Parametr listy

 • 13_inwentaryzacja_zbiorcza
 • 24_archiwizacja_ustalanie_harmonogramu

Inwentaryzacja zbiorcza

Archiwizacja - ustalanie harmonogramu

Rozszerzenia

Rozszerzenia funkcjonalności

Niebieski PLUS dla InsERT GT
 • sprzedaż z dowolnych dostaw

 • własne wzorce wydruku

 

Specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych do programów z linii InsERT GT, stworzony z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności.

Zielony PLUS dla InsERT GT

 • dynamiczne wyliczanie masy i objętości towarów

 • definiowalne pola własne

 • flagi własne

 • sprawozdania finansowe

 • biblioteki dokumentów

Drugi pakiet rozszerzeń, dzięki którym programy z linii InsERT GT zyskują nową, rozbudowaną funkcjonalność.

Czerwony PLUS dla InsERT GT
 • homebanking

 • zbiorcze wysyłanie faktur e-mailem

 • pola własne (słownik, polecenie SQL)

 • flagi własne

Kolejne z serii rozszerzeń rozbudowujących funkcjonalność systemów z linii InsERT GT.

Sfera dla Subiekta GT
 • zbiorcza kalkulacja cen;

 • zbiorcza aktualizacja danych (np. zmiana stawki VAT),

 • zbiorcze drukowanie i usuwanie,

 • zbiorcze wywoływanie skutku magazynowego dla dokumentów

Kolejne z serii rozszerzeń rozbudowujących funkcjonalność systemów z linii InsERT GT.

Rozszerzenia licencyjne

Rozszerzenia stanowiskowe

Licencja programu Subiekt GT pozwala pracować na trzech stanowiskach. Istnieje jednak możliwość zakupu rozszerzeń bez konieczności kupowania oddzielnej licencji. Jeżeli na przykład firma posiada dziewięć stanowisk, może nabyć pakiet podstawowy oraz dwa rozszerzenia (każde na trzy stanowiska).

Licencja na pracę zdalną/oddziałową

Firma, która używa zdalnie stanowisk w oddziałach, może zaopatrzyć się w specjalne licencje oddziałowe, uprawniające do użytkowania stanowisk Subiekta GT, bez konieczności zakupu pełnego pakietu programu dla każdego oddziału. Więcej informacji

Zmiany w wersji 1.34

Wersja 1.34

UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej reprezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.34 systemu Insert GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.34 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.34 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.34, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u partnerów).
Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok – Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.34

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.34 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dla faktur zbiorczych sprzedaży i zakupu oraz faktur zaliczkowych wprowadzono opcjonalne zabezpieczenie przed wystawianiem dokumentów w walucie obcej, gdy niemożliwe byłoby ustalenie właściwego (jednego przypisanego do dokumentu) kursu. Ustawianie tego zabezpieczenia dostępne jest w parametrach wyżej wymienionych typów dokumentów na zakładce "Algorytmy".
 • Dla kontrahentów jednorazowych wprowadzono możliwość określania ich statusu akcyzowego. Wprowadzono także możliwość podpowiadania domyślnego statusu w parametrach kontrahentów jednorazowych.
 • Dodano nowe wzorce wydruku dla korekt sprzedaży i zakupu, które dostosowane są do wymogów prawnych na rok 2014. Nowe wzorce mają w nazwie frazę "2014".
 • Dodano nowy słownik "Przyczyny korekty" w związku z obowiązkiem wykazywania na fakturach korygujących przyczyn korekty.
 • Dodano obsługę bankowości on-line ING Banku Śląskiego.
 • Dodano parametr pozwalający na wykluczanie pozycji o ilości lub wartości zerowej przy wysyłaniu danych do drukarki fiskalnej. Opcja dostępna jest parametrach faktur zbiorczych sprzedaży, na zakładce "Fiskalne" i ma na celu umożliwienie zafiskalizowania faktur zbiorczych, na których wyzerowano ilość wydawanego towaru.
 • Dodano tekstowy wzorzec wydruku dla faktur sprzedaży dokumentujących transakcję odwrotnego obciążenia.
 • Wprowadzono kreator zmian VAT na rok 2014 umożliwiający szybkie i łatwe dostosowanie ustawień programu do przepisów obowiązujących w roku 2014.
 • W czasie wypisywania korekt sprzedaży i zakupu wprowadzono możliwość przypisywania każdej pozycji przyczyny korekty (ze słownika przyczyn). Dodano także możliwość zbiorczego ustawiania przyczyny dla wszystkich pozycji.
 • W działaniach dodano możliwość zaplanowania wystawienia faktury lub paragonu na podstawie wskazanego dokumentu wzorcowego.
 • W modułach korekt sprzedaży i zakupu dodano uwzględnianie przyczyn korekt w opcji filtrowania (dostępnej pod klawiszem F8) i wyszukiwania (F7).
 • Zaktualizowano działanie handlowych zestawień "Rejestr sprzedaży VAT" oraz "Rejestr zakupu VAT" tak, aby działały zgodnie z przepisami obowiązującymi od roku 2014. Wprowadzono także nowe wzorce wydruków dla tych zestawień na rok 2014.
 • Dla faktur zaliczkowych cząstkowych wprowadzono wyliczanie i podpowiadanie daty otrzymania zapłaty na podstawie sposobu płatności dokumentu. Do wyliczenia brane są pod uwagę daty płatności ustawione dla podpiętych przedpłat, daty operacji kasowej i bankowej, a program informuje o automatycznym wpisaniu daty otrzymania zapłaty odpowiednim dymkiem.
 • Dla kasy Sharp 277PS umożliwiono programowanie i import kodów kreskowych o długości 1-5 znaków.
 • Dla kasy Sharp 277PS umożliwiono programowanie towarów z ceną otwartą.
 • Dla kas fiskalnych Posnet Neo XL EJ wprowadzono obsługę do 19 dodatkowych kodów kreskowych per pozycja asortymentu.
 • Dla kas Novitus wprowadzono możliwość identyfikowania towarów częściowo po pełnych kodach kreskowych, a częściowo po kodach krótkich (PLU).
 • Dodano komunikat ostrzegający przed użyciem we wzorcach wydruku czcionki Times New Roman. Na systemach operacyjnych Windows 8.1 oraz Windows Server 2012 R2 użycie tej czcionki we wzorcu wydruku może powodować problemy z eksportem wydruku do pliku .pdf.
 • Dodano obsługę kas fiskalnych Novitus PS 3000 Plus oraz PS 3000 Net.
 • Naprawiono błąd polegający na niemożności zarejestrowania fiskalnego dokumentu. Błąd pojawiał się przy specyficznych kombinacjach niecałkowitej ilości towaru na pozycji oraz udzielenia rabatu.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający rejestrację fiskalną faktur liczonych od cen netto o specyficznych wartościach na drukarkach fiskalnych firmy Novitus. Błąd dotyczył modeli: Bono E, Deon E, Delio Prime E.
 • Naprawiono mechanizm numerowania automatycznego dokumentu magazynowego, który przydzielał nowy numer dla dokumentów magazynowych przekształcanych w faktury zwykłe.
 • Na fakturach zaliczkowych wprowadzono mechanizm ostrzegania, jeśli wybrane płatności dokumentu nie pochodzą z jednego miesiąca a faktura wystawiana jest z dniem późniejszym niż 15 dzień miesiąca następnego.
 • Na wydruku informacji o kontrahencie (CTRL+P na kontrahencie) dodano drukowanie jego numeru PESEL.
 • Poprawiono błąd powodujący znikanie listy dokumentów w handlowym zestawieniu Rejestru zakupu VAT. Błąd pojawiał się wyłącznie w sytuacji, gdy w parametrach zestawienia określono przeliczanie dokumentów po innym kursie niż zastosowano w dokumencie.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający rejestrację fiskalną na drukarkach Elzab Mera TE TFT.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zapis inwentaryzacji cząstkowej (IWc). Występował on w sytuacji, gdy do IWc wczytano zbiorczo towary z kartoteki, określając towary bez nadanej grupy, cechy lub flagi własnej.
 • Poprawiono domyślne ustawienia precyzji cen na liście towarów dostępnej w dokumentach pod klawiszem F2. Zamiast dotychczasowej domyślnej precyzji trzech miejsc po przecinku, ustawiono dwa miejsca. Do zastosowania zmian na podmiotach konwertowanych z wersji wcześniejszych wymagane jest przywrócenie domyślnych ustawień listy (shift+ctrl+L).
 • Poprawiono drukowanie reszty na drukarkach fiskalnych. Błędne wartości reszty pojawiały się dla fiskalizowanych dokumentów wystawianych w walutach obcych.
 • Poprawiono estetykę wydruku w sekcji oświadczeń na tekstowych wzorcach wydruku faktur zakupu RR.
 • Poprawiono estetykę wykazu poprzednich faktur zaliczkowych na wydrukach faktur zaliczkowych.
 • Poprawiono import danych o towarach z kasy Posnet Neo XL tak, aby zachowywana była pełna 40-znakowa nazwa zaimportowanych towarów.
 • Poprawiono mechanizm tworzenia własnych wzorców wydruku cenników tak, aby dodawane do niego kolejne poziomy cen nie były zaokrąglane do pełnych złotych.
 • Poprawiono mechanizm wczytywania danych dokumentu z pliku wymiany (komunikacja). Poprawka umożliwia ustawienie poprawnych wartości dotyczących podatku akcyzowego dla dokumentu.
 • Poprawiono odświeżanie salda i daty aktualizacji w historii transakcji (Bankowość on-line) przy braku uprawnienia Operacje bankowe - Popraw rachunek lub przy pracy na kilku stanowiskach.
 • Poprawiono podpowiadanie daty zakończenia dostawy dla faktur wewnętrznych wystawianych na podstawie faktur zakupu tak, aby data zakończenia dostawy poprawnie przyporządkowywała dokument do prawidłowego okresu rozliczeniowego w VAT (jako data zakończenia dostawy przyjmowana jest data wystawienia faktury zakupu).
 • Poprawiono podpowiadanie kursu waluty podczas wystawiania faktury zwykłej w walucie obcej na podstawie wydania zewnętrznego z vat. Dotychczas zamiast kursu właściwego dla faktury podpowiadany był kurs zastosowany na dokumencie magazynowym.
 • Poprawiono precyzję ustalania "ostatnich cen [...] w walucie obcej" dla asortymentu. W programie mogły wystąpić niedokładności w ustalaniu ceny walutowej w następującej sytuacji: w walucie obcej wystawiono wydanie zewnętrzne, następnie na jego podstawie wystawiono w walucie obcej fakturę, dla której zastosowano inny kurs.
 • Poprawiono proces wystawiania faktury zwykłej do wydania zewnętrznego tak, aby zachowana była kolejność numerów automatycznego wydania zewnętrznego do powstałej faktury.
 • Poprawiono przeliczanie ceny pozycji w dokumencie w sytuacji, gdy zmieniana jest transakcja VAT. W przypadku, gdy zmieniano transakcję z krajowej na odwrotne obciążenie, a dokument liczony był od cen brutto, następowała zmiana podatku na odwrotne obciążenie, lecz w miejsce ceny netto wstawiana była cena brutto.
 • Poprawiono ustawianie domyślnego kursu waluty na wydaniach zewnętrznych (vWZ) z VAT podłączanych do zamówień zaliczkowych (ZKzal). Dotychczas program podpowiadał kurs z zamówienia zamiast zastosować kurs według parametrów ustawionych dla vWZ.
 • Poprawiono wydruki korekt sprzedaży w zakresie drukowania stawki VAT dla opakowań. Zamiast pustego miejsca drukowana była losowa stawka. Błąd występował jedynie na systemach operacyjnych Windows 7.
 • Poprawiono wzorce wydruków dla paragonów i zwrotów obowiązujące od października 2013 tak, aby przy modyfikacji zawartości specyfikacji towarowej szerokości nagłówków kolumn były prawidłowe oraz poprawnie drukowana była opcjonalnie włączana kolumna PKWiU.
 • Rozwiązano problem z usuwaniem plików .bak powstających w katalogu roboczym podczas procesu archiwizacji. Problem występował na systemach operacyjnych: Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.
 • Umożliwiono niedrukowanie podtytułu dla przychodu wewnętrznego niepowiązanego z innym dokumentem.
 • Usunięto zbędną możliwość określania rodzaju zwrotu, która występowała na korektach do faktur zaliczkowych cząstkowych.
 • We wzorcach wydruku faktur sprzedaży zawierających dane jak dokument dostawy wprowadzono wykazywanie sprzedanej ilości wyrobów węglowych w kilogramach.
 • Wprowadzono mechanizm przypominania o konieczności wykonania kreatora zmian VAT na 2014r. Komunikat przypominający można odłożyć w czasie lub całkowicie wyłączyć.
 • W informatorze o kontrahencie poprawiono nieuwzględnianie faktur detalicznych do paragonów zwykłych.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość wprowadzania przyczyn korekty dla faktur sprzedaży i zakupu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono drukowanie naklejek. W tym celu w obiektach aplikacji dodano nową funkcję DrukujNaklejki (long lSzablonId, long lZestawDanychId, long lPowielNaklejke, const _variant_t & vRazyWartoscPola, VARIANT_BOOL vbDrukujLinieOddzielajace, const _variant_t & vDrukujOdWiersza, const _variant_t & vDrukujOdKolumny, const _variant_t & vSortowanie, VARIANT_BOOL vbMalejaco).
 • W konfiguracji drukarek fiskalnych pracujących na protokole Posnet wprowadzono możliwość umieszczania nazwiska kasjera i numeru kasy. Zmiana dotyczy drukarek fiskalnych firmy Posnet: Thermal HD FV EJ 1.01, THERMAL FV, THERMAL FV EJ, Thermal HS FV EJ, COMBO DF FV, Thermal HS, Temo HS.
 • W mechanizmach komunikacji (poprzez pliki wymiany) dodano przenoszenie przyczyn korekt ustawionych na korektach sprzedaży i zakupu
 • W opcji przeglądania dokumentów (dostępnej pod klawiszem F9) dodano prezentowanie przyczyn korekty dla korekt faktur sprzedaży i zakupu.
 • W parametrach dokumentów handlowych i magazynowych dodano możliwości ustawiania domyślnego kursu dla walut obcych wg nowych dat: "z daty zakończenia dostawy", "z dnia poprzedzającego datę zakończenia dostawy", "z daty otrzymania zapłaty", "z dnia poprzedzającego datę otrzymania zapłaty", "z daty sprzedaży", "z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży", odpowiednio do typu dokumentu.
 • W programach linii InsERT GT na pasku programu dodano ikonę usługi e-archiwizacja.
 • W zestawieniu dokumentów dostawy wprowadzono wykazywanie danych o ilości dostarczonych wyrobów węglowych w kilogramach. Poprawiono także sposób formatowania ilości na wydruku zestawienia tak, aby mieściły się ilości większe niż kilkanaście ton.
 • W zestawieniu "Odpisy na fundusze promocji" poprawiono nieuwzględnianie korekt zakupu do dokumentów nieistniejących oraz zwrotów z przyjęcia zewnętrznego.
 • Zaktualizowano bazę kodów pocztowych.
 • Zmodyfikowano działanie ostrzegania przy wystawianiu faktur zbiorczych dostępnego w parametrach zbiorczych faktur sprzedaży. Do końca 2013r. faktury takie mogą być wystawiane nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru, natomiast od 1 stycznia 2014r. datą graniczną będzie 15 dzień miesiąca następnego po dokonaniu dostawy.
 • Zmodyfikowano wzorzec wydruku dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych tak, aby nie był obcinany numer dokumentu. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, jeśli numer dokumentu był co najmniej 3-znakowy oraz ustawiono łamanie numeru dokumentu przez symbol magazynu, miesiąc i rok.

 

Zmiany w wersji 1.33

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.33 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano dwa zestawienia: "Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek" oraz "Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek w rozbiciu na pozycje", jako realizację obowiązku ewidencjonowania zwrotów ze sprzedaży detalicznej oraz oczywistych pomyłek (zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363).
 • Dodano możliwość edycji kategorii dokumentów kasowych znajdujących się na zatwierdzonych Raportach kasowych.
 • Dodano możliwość generowania Wyciągów bankowych w module Bankowość on-line.
 • Dodano możliwość wizualizacji lokalizacji klienta/ów oraz lokalizacji działania na mapie z wykorzystaniem systemowej przeglądarki internetowej.
 • Dodano nowy zestaw wzorców wydruku dla paragonów, paragonów imiennych i zwrotów ze sprzedaży detalicznej. Nowe wzorce - z frazą "od października 2013r." dostosowane są do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). Na podmiotach konwertowanych z wersji wcześniejszych, użytkownicy chcący, aby podpowiadały się one jako domyślne, powinni ustawić im atrybut domyślności (opcja dostępna w edycji wzorca w module "Wzorce wydruków").
 • Dodano obsługę przelewów do US w module Bankowość on-line.
 • Dodano obsługę przelewów do ZUS w module Bankowość on-line.
 • Dodano zestawienie "Ewidencja sprzedaży wyrobów akcyzowych dla odbiorców finalnych", będące odzwierciedleniem obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych na rzecz odbiorców finalnych (art. 91a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym).
 • Dodano zestawienie "Ewidencja wyrobów akcyzowych używanych przez podmiot pośredniczący", będące odzwierciedleniem obowiązku prowadzenia ewidencji zużywanych przez podmiot pośredniczący wyrobów węglowych (art. 91a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).
 • Udostępniono możliwość opatrywania dokumentów podpisem elektronicznym.
 • Udostępniono możliwość pokazywania w aplikacji błędów SQL Servera. Obsługiwane są błędy generowane za pomocą instrukcji RAISERROR języka T-SQL. Dzięki takiej funkcjonalności możliwe jest jeszcze szersze zastosowanie obiektów bazy danych w rozwijaniu aplikacji. Funkcjonalność przechwytywania w aplikacji błędów SQL Servera jest aktywna tylko dla posiadaczy abonamentu na ulepszenia.
 • Wprowadzono opcjonalne włączenie możliwości edytowania dokumentów magazynowych przyjęcia i wydania magazynowego (PW i RW) powstałych w wyniku wykonania inwentaryzacji zbiorczej. Parametr sterujący dostępny jest w parametrach inwentaryzacji zbiorczej, na zakładce "Podstawowe" ("Zezwalaj na edycję PW i RW powiązanych z IWz").
 • W danych kontrahenta wprowadzono możliwość określania statusu akcyzowego podatnika: nieokreślony, pośredniczący podmiot lub finalny nabywca. Wprowadzono także możliwość ustawiania nowej wartości domyślnej - nie naliczania podatku akcyzowego. Dodano także możliwość określania domyślnego statusu akcyzowego dla nowo dodawanych kontrahentów (w parametrach kontrahentów). Zmiany te są związane z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i wyjęciu z opodatkowania akcyzą obrotu wyrobami węglowymi przez pośredniczące podmioty węglowe.
 • W edycji paragonów zwykłych wprowadzono możliwość określania identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON). Informacja ta jest wysyłana do drukarek fiskalnych w czasie rejestracji fiskalnej. Aby została uwzględniona na wydruku paragonu z urządzenia fiskalnego, niezbędne jest zaznaczenie w jego konfiguracji znacznika drukowania tej informacji (pod warunkiem, że urządzenie udostępnia taką możliwość). Zmiana ta jest konsekwencją zrealizowania § 8 ust.1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363).
 • W edycji zwrotów ze sprzedaży detalicznej wprowadzono możliwość określania rodzaju zwrotu (zwrot ze sprzedaży, reklamacja, oczywista pomyłka), zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). Dodano także możliwość przypisywania domyślnego rodzaju zwrotu (w parametrach zwrotów ze sprzedaży detalicznej).
 • W module kontrahentów dodano operację zbiorczego ustawiania statusu podatnika akcyzy (podmiot pośredniczący lub finalny nabywca) wraz z określaniem sposobu naliczania akcyzy. Operacja dostępna jest także w menu kontekstowym modułu kontrahentów (opcja "Zbiorcze" -> "Zmień akcyzę").
 • W parametrach kontrahentów wprowadzono możliwość ustawiania domyślnego statusu akcyzowego (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca) dla nowo dodawanych kontrahentów.
 • W parametrach zwrotów ze sprzedaży detalicznej (zarówno zwykłych, jak i do dokumentu nieistniejącego w systemie) dodano możliwość ustawiania domyślnego rodzaju zwrotu (zwrot ze sprzedaży, reklamacja, oczywista pomyłka), zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363).
 • Dla drukarek fiskalnych Emar Printo 57T oraz Emar Printo 57TE wprowadzono możliwość drukowania identyfikatora podatkowej nabywcy na paragonie emitowanym przez urządzenie fiskalne.
 • Dla drukarek fiskalnych pracujących pod kontrolą sterownika uniwersalnego wprowadzono możliwość drukowania rabatów. Wskazane drukarki to: Elemis Giga, Farex Topaz, Posnet Thermal: FV/FV EJ/ HS/ HS FV EJ/ HD, Posnet Temo, oraz Novitus: Deon E, Bono E, Delio Prime E. Aby informacje o rabacie zostały wydrukowane, konieczne jest zainstalowanie "Sterowników firmy InsERT" w wersji co najmniej 5.10.
 • Dla Instytucji typu ZUS dodano predefiniowane rachunki bankowe.
 • Dla nowych podmiotów zmieniono domyślną cenę dla inwentaryzacji z kartotekowej na "z ostatniej dostawy".
 • Dla pól własnych kwotowych umożliwiono stosowanie wartości 0.00.
 • Dla pól własnych słownikowych i SQL wyłączono sortowanie w kontrolkach.
 • Dla sytuacji, w których dane licencyjne odświeżono wcześniej, niż 3 dni temu, uszczegółowiono komunikat.
 • Dla zwrotów ze sprzedaży detalicznej zmodyfikowano podglądy dokumentów dostępne w operacji "Przeglądaj" (F9) tak, by prezentowały rodzaj zwrotu oraz datę sprzedaży.
 • Dodano komunikat ostrzegający przed możliwością przekroczenia maksymalnego rozmiaru bazy danych obsługiwanego w danej wersji SQL Servera.
 • Dodano możliwość sterowania kolorowaniem pozycji na dokumentach handlowych w przypadku, gdy cena pozycji jest niższa niż koszt pozycji (Parametry handlowe->Rabaty)
 • Dodano nowe uprawnienie w Personelu - Dokumenty kasowe - Możliwość edycji pola "wystawił".
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Upos Columba FVA.
 • Dodano obsługę kursów walut w Historii transakcji (Bankowość on-line).
 • Dodano obsługę pól własnych w kartotece personelu.
 • Dodano obsługę pól własnych w kartotece pracowników kontrahentów.
 • Dodano słownik symboli deklaracji dla przelewów do US z bankowości on-line.
 • Dodano słownik "Usług bankowości on-line" pozwalający na konfigurację rachunków bankowych współpracujących z systemami bankowości on-line.
 • Dodano uprawnienia do zarządzania kategoriami: "Kategoria - Dodaj/Popraw/Usuń".
 • Dodano uprawnienie do uruchamiania przeglądania dokumentów (dostępne pod klawiszem F9). Uprawnienie ma nazwę "Podgląd dokumentu (F9)" i znajduje się w grupie "główne".
 • Naprawiono błąd polegający na nieuwzględnianiu liczby kopii drukowanych dokumentów handlowych, magazynowych oraz zamówień. Błąd występował przy drukowaniu z poziomu podglądu wydruku dokumentu.
 • Naprawiono błędne działanie opcji "Wstaw maksymalną ilość" na pozycji asortymentowej w czasie wypisywania dokumentu.
 • Naprawiono błędne przeliczanie kwoty akcyzy, które występowało w sytuacji, gdy wystawiano fakturę zbiorczą w walucie obcej i zmieniano ilość towaru objętą podatkiem akcyzowym.
 • Naprawiono możliwość dublowania pozycji na fakturach wewnętrznych. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, jeżeli dokument źródłowy (faktura zakupu) był wystawiany na podstawie zamówienia do dostawcy.
 • Naprawiono niedziałające ustawienie pokazywania podsumowania w inwentaryzacji zbiorczej (ustawiane w parametrach "Inwentaryzacja zbiorcza" na zakładce "Inne": opcja "Pokaż podsumowanie w zawartości dokumentu").
 • Naprawiono problemy z wyświetlaniem alarmów do działań cyklicznych.
 • Na dokumentach handlowych i w parametrach dokumentów przy polach wyboru kategorii dodano przycisk umożliwiający dopisanie nowej kategorii do słownika.
 • Na listach obsługiwanych w programie rozbudowano nazwy widoczne tooltipach (żółtych polach podpowiedzi).
 • Na liście dokumentów do skorygowania (pojawiającej się po wciśnięciu klawisza INS w module korekt sprzedaży), do filtra typu dokumentu dodano pozycję "faktura uproszczona".
 • Na liście w module kontrahentów wprowadzono możliwość opcjonalnego włączenia kolumny z informacją o statusie akcyzowym (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca).
 • Na wydrukach zamówień do dostawcy usunięto drukowanie zbędnej daty sprzedaży.
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że konwersja wykonywana z poziomu programu serwisowego ignorowała wpis w rejestrze wyłączający robienie kopii zapasowej.
 • Poprawiono błędne naliczanie kwoty akcyzy na fakturach zbiorczych, gdy następowała zmiana wydanej lub przyjętej ilości wyrobów akcyzowych w stosunku do dokumentów źródłowych lub wystawione były dokumenty zwrotu wydania lub zwrotu przyjęcia magazynowego.
 • Poprawiono drukowanie form płatności na drukarkach fiskalnych Posnet, w sytuacji gdy fiskalizowany dokument miał oznaczoną płatność typu przelew. Dotychczas w takim wypadku drukowana była wartość płatności jako gotówka, zamiast "Inne". Do działania poprawki wymagane jest zainstalowanie sterowników w wersji 5.10 lub wyższej.
 • Poprawiono działanie filtrów w module Wzorce wydruków.
 • Poprawiono działanie komunikacji przy wczytywaniu dokumentów z pliku wymiany (opcje "wyślij do" oraz "dodaj na podstawie"). W przypadku zapisania do pliku wymiany dokumentów zdefiniowanych w walucie innej niż złotówki i wczytaniu takich danych jako wydanie zewnętrzne (WZ), przyjęcie zewnętrzne (PZ), przesunięcie międzymagazynowe (MM), przychód lub rozchód wewnętrzny (PW/RW), paragon zwykły lub imienny (PA/PAi), następowało błędne zapisanie wartości w złotówkach po kursie zapisanym w pliku wymiany. Mogło to powodować kolejne przemnożenia wartości (netto/brutto/magazynowych) w powstałych w ten sposób dokumentach przy ich poprawie.
 • Poprawiono działanie uprawnienia dla Personelu "Raporty Kasowe - Zmiana stanu początkowego kasy".
 • Poprawiono funkcjonowanie promocji tak, aby na dokumentach możliwe było zastosowanie ujemnych rabatów określanych w definicji promocji.
 • Poprawiono generowanie zamówień do dostawców (ZD) na podstawie zamówień od klientów (ZK). W sytuacji, gdy dla ZD ustalona była postać numeru z łamaniem przez identyfikator użytkownika, magazyn, miesiąc i rok (czyli np. ZD 123/SF/MAG/06/2012), podczas przekształcania ZK na ZD w taki sposób, aby powstało kilka ZD z kilku ZK, pierwsze ZD miało poprawny numer, a w pozostałych pomijane było łamanie przez identyfikator użytkownika.
 • Poprawiono graficzne wydruki dokumentów w rozbiciu na dostawy tak, aby nie zaokrąglały ilości do dwóch miejsc po przecinku.
 • Poprawiono mechanizm numeracji dokumentów tak, aby nie dochodziło do zaburzenia numeracji lub dublowania numerów dokumentów. Sytuacja taka mogła mieć miejsce na przełomie roku, gdy wprowadzano dokumenty z poprzedniego roku w roku bieżącym. Poprawka dotyczy zarówno dokumentów handlowych, jak i powiązanych z nimi dokumentów magazynowych.
 • Poprawiono mechanizm przekształcania zamówień od klientów zapisanych w walutach obcych w paragon. W sytuacji takiej błędnie ustawiane były formy płatności (domyślnie wstawiały się wartości bez przeliczenia na złotówki).
 • Poprawiono możliwość zapisu danych o istnieniu składników kompletu dla towarów, opakowań i usług. Błędny zapis powstawał w sytuacji, gdy powielano dane o komplecie i zmieniano mu rodzaj np. na towar lub też gdy przy wprowadzaniu nowego kompletu po zdefiniowaniu jego składników zmieniono rodzaj na inny niż komplet.
 • Poprawiono odświeżanie informacji w liście zamówień zaliczkowych od klienta. Dotychczas w sytuacji gdy zamówienie takie zapisywano wraz z fakturą zaliczkową (kliknięcie w przycisk "zaliczka" przy zapisie zamówienia zaliczkowego), dane w kolumnach 'Zrealizowano', 'Dokument', 'Data zrealizowania' nie były automatycznie odświeżane.
 • Poprawiono sumowanie poszczególnych stron wydruku "Podraport walutowy do raportu kasowego".
 • Poprawiono wydruki dokumentów automatycznego przyjęcia zewnętrznego do faktur zakupu tak, aby zawsze drukowały się te same wartości. Dotychczas mogły występować rozbieżności w wydruku tego samego dokumentu, jeśli wydruk był wykonywany jako dokument powiązany do faktury zakupu i z poziomu przyjęć magazynowych. Błąd występował w specyficznej kombinacji wartości pozycji, gdy powiązany dokument faktury zakupu wystawiany był w walucie obcej.
 • Poprawiono wydruki wydań zewnętrznych oraz przesunięć międzymagazynowych z rozbiciem na dostawy tak, aby zoptymalizować dzielenie wydruku na strony.
 • Poprawiono wydruk faktur na drukarkach fiskalnych Posnet. Starsze modele dopuszczają 26 znaków w polu osoby odbierającej dokument i do takiej długości są obecnie przycinane imiona i nazwiska osób odbierających dokument. Poprawka wymaga zainstalowania sterowników 5.10.
 • Poprawiono zapis do bazy danych informacji o centrum kart płatniczych dodawanego z poziomu kreatora wdrożeniowego. Dotychczas w danych adresowych nie był zapisywany symbol centrum.
 • Poprawiono zestawienie "Rozrachunki do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie". Dotyczy sytuacji gdy rozrachunek był podłączony do BO.
 • Przygotowano zestawienie "Wiarygodna ścieżka audytu". Pokazuje ono powiązanie dokumentu potwierdzającego dostawę towaru lub świadczenie usługi z innymi dokumentami dotyczącymi danej transakcji.
 • Przyspieszono wyświetlanie listy wiadomości przy dużej ich liczbie.
 • Przywrócono domyślny brak sortowania w kontrolce CHL_BD używanej w zestawieniach własnych.
 • Rozszerzono okienko obsługujące wstawianie wartości do pól własnych słownikowych i SQL.
 • Rozszerzono przenoszenie danych za pomocą komunikacji (plik epp) o dane o rodzaju zwrotu ze sprzedaży detalicznej.
 • Rozwiązano problemy występujące przy powielaniu działań cyklicznych.
 • Rozwiązano problem nieotwierających się załączników wiadomości zapisanych z nazwą w języku rosyjskim.
 • Rozwiązano problem z nieprawidłowym zapisem w bazie danych wartości domyślnych dla pól własnych typu sql lub słownik. Problem występował w sytuacjach, gdy wartości słownika w bazie danych były posortowane inaczej niż alfabetycznie.
 • Rozwiązano problem z odświeżaniem danych licencyjnych w programie w sytuacji, gdy Subiekt rejestrowany jest klienta, a program księgowy na biuro rachunkowe.
 • Rozwiązano problem z zawieszaniem się aplikacji przy próbie automatycznego pobierania parametrów i kursów walut wykonywanego po wybudzeniu komputera z trybu uśpienia.
 • Rozwiązano problem z zawieszaniem się aplikacji przy próbie ściągania plików instalacyjnych z chmury. Do takich sytuacji dochodziło, gdy w folderze docelowym znajdowały się nieprawidłowo zablokowane pliki.
 • Ulepszono działanie kontrolki do wprowadzania godzin i minut w działaniach.
 • Umożliwiono zapisywanie dokumentów do biblioteki w przypadku eksportu do PDF lub wysyłki mailem.
 • Umożliwiono zmianę kategorii w obiekcie Rozliczenie.
 • Usprawniono sposób rejestracji fiskalnej dokumentów na drukarkach fiskalnych firmy Elzab. Dotychczas po zablokowaniu nazwy towaru w urządzeniu nie można było kontynuować rejestracji fiskalnej kolejnych dokumentów, dopóki nie zrestartowano urządzenia. Niniejsza poprawka znosi to wymaganie.
 • Usunięto uwzględnianie faktur zaliczkowych cząstkowych w informatorze o towarze (zakładka "Kontrahenci", pole "Ilość wydana"). Dotychczas, mimo iż faktury zaliczkowe cząstkowe nie wydają towaru, w tym miejscu informatora prezentowana była informacja o wydaniu asortymentu.
 • Uszczelniono działanie parametru ustawiania form płatności na poprawianych dokumentach przy ustawieniu "wg płatności na dokumencie". Dotychczas po edycji danych kontrahenta na wystawionym dokumencie kolejne pozycje były przypisywane wg domyślnych ustawień dla kontrahenta, a nie na dokumencie.
 • Uszczelniono mechanizm synchronizacji tak, aby nie pozwalał na zmianę istotnych parametrów towary (stawki VAT) za pomocą operacji zbiorczych, gdy towar został wysłany do urządzenia zewnętrznego (np. kasy fiskalnej).
 • Wprowadzono mechanizm zabezpieczający przed występowaniem błędu "Nie znaleziono pliku PROG_KOM.cfg" mogącego pojawiać się w czasie rejestracji fiskalnej dokumentów.
 • Wprowadzono możliwość znacznie szybszego niż standardowe wyszukiwania danych adresowych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Full-Text Search SQL Servera. Szczegółowy opis konfiguracji przyspieszonego mechanizmu wyszukiwania zawarto w pomocy programu (w temacie Wyszukiwanie adresów).
 • Wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych Elzab Mera TE TFT oraz Elzab Mera TE FV TFT. Aby korzystać z urządzenia, niezbędne jest zainstalowanie "Sterowników firmy InsERT" w wersji 5.10 lub wyższej.
 • Wprowadzono obsługę drukarki fiskalnej Posnet Thermal XL. Aby korzystać z urządzenia, niezbędne jest zainstalowanie "Sterowników firmy InsERT" w wersji 5.10 lub wyższej.
 • Wprowadzono obsługę kasy fiskalnej Novitus Lupo. Aby korzystać z nowej kasy, niezbędne jest zainstalowanie "Sterowników firmy InsERT" w wersji 5.10 lub wyższej.
 • Wprowadzono obsługę kasy fiskalnej Novitus Sento E. Aby korzystać z nowej kasy, niezbędne jest zainstalowanie "Sterowników firmy InsERT" w wersji 5.10 lub wyższej.
 • Wprowadzono poprawki w systemie kontroli limitu kredytu kupieckiego umożliwiające wystawianie faktur detalicznych do paragonów imiennych. Faktury detaliczne nie są teraz uwzględniane w wyliczaniu limitu kredytu kupieckiego. Analogiczny błąd poprawiono także w edycji automatycznego wydania zewnętrznego do dokumentów handlowych.
 • Wprowadzono rozróżnienie ikonek informujących o powodzeniu lub nie eksportu danych do pliku wymiany.
 • Wprowadzono zachowanie waluty z dokumentów magazynowych (vPZ, vWZ) na dokument zbiorczy (FZzb, FSzb) w czasie wypisywania zbiorczej faktury. Dotychczas faktura zbiorcza do dokumentów magazynowych wystawionych w walucie obcej zawsze wystawiana była domyślnie w złotówkach.
 • Wzbogacono wzorce wydruku dokumentów magazynowych "z rozbiciem pozycji" o informacje na temat terminu ważności dostawy.
 • W działaniu blokady okresu zmieniono kolejność sprawdzania poszczególnych dat na fakturach, korektach i rachunkach zakupu (FZ, FZRR, KFZ, RZ), tak aby w pierwszej kolejności sprawdzana była data wystawienia a następnie jako druga data otrzymania.
 • W edycji paragonów i zwrotów ze sprzedaży detalicznej wprowadzono zmianę nazwy daty z "Data zakończenia dostawy" na "Data sprzedaży". Zmianie uległ również opis na wydruku (dotyczy wzorców z frazą "od października 2013r." w nazwie).
 • W fiskalizacji zdalnej poprawiono błąd rejestracji fiskalnej dokumentu na drukarkach fiskalnych z protokołem Posnet. Błąd występował w sytuacji, gdy płatność do dokumentu odbywała się z użyciem walut obcych.
 • W fiskalizacji zdalnej wprowadzono uwzględnianie informacji o rabatach na wydrukach generowanych przez drukarki fiskalne. Aby dane o rabacie zostały wydrukowane, urządzenie fiskalne musi udostępniać tę możliwość.
 • W graficznych wydrukach wydania zewnętrznego z VAT oraz przychodu wewnętrznego poprawiono drukowanie sekcji uwagi tak, aby mieścił się tam cały tekst wprowadzony w dokumencie.
 • W informatorze o towarze na zakładce "Ruch towaru" dodano podsumowania kolumn przychodów i rozchodów. Podsumowania dostępne są także na wydruku.
 • W informatorze o towarze (zakładka "Kontrahenci") oraz informatorze o kontrahencie (zakładki "Sprzedaż" oraz "Towary") poprawiono podwójne wykazywanie sprzedaży detalicznej (paragon, paragon imienny) potwierdzonej fakturą detaliczną.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano atrybut TwCena.Stala, który pozwala określić, czy dana cena jest stała (nie przelicza się po zmianie ceny kartotekowej).
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano metodę SuPozycja.PotraktujOpakowanieJakTowar(), która sprawia, że opakowanie zwrotne wstawione do specyfikacji dokumentu zachowuje się jak towar.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano nową metodę PrzeliczCenyWgCenyKartotekowej do obiektu Towar. Umożliwia ona przeliczenie cen sprzedaży towaru na podstawie wprowadzonej ceny kartotekowej.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów: Akord, Dekret, Dzialanie, FinDokument, Konto, NaliczeniePotracenie, Pracownik, SzansaSprzedazy, UmowaCP, UmowaOPrace i VatDokument dodano możliwość definiowania własnych atrybutów (za pomocą atrybutu "Atrybut").
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów Subiekt, Rewizor, Gratyfikant, Gestor dodano nowy atrybut IdentyfikatorProcesu. Umożliwia on odczytanie identyfikatora procesu uruchomionej sferycznie aplikacji.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu Insert.Importer dodano metodę Zamknij(). Do tej pory obiekt był zwalniany z pamięci dopiero przy zamknięciu aplikacji.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu SuDokumentyManager dodano funkcję SkutekMagazynowyWywolajTylkoNaMagZrodl().
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu SuDokumentyManager dodano nowe funkcje: - SkutekMagazynowyWywolaj(long idDokumentu) - SkutekMagazynowyOdloz(long idDokumentu) - SkutekMagazynowyCofnij(long idDokumentu) Pozwalają one sterować skutkiem magazynowym dokumentu bez konieczności jego wczytywania.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na tym, że metoda DrukujDoPlikuWgWzorca generowała niepotrzebnie wyjątek o treści "W systemie operacyjnym nie ma zainstalowanej drukarki o podanej nazwie".
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na tym, że przy poprawianiu cen towarów sferyczny mechanizm nie uwzględniał ostatniego kursu waluty, jaki znajdował się w bazie danych.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono działanie przedpłat na dokumencie FSd (FS detaliczna).
 • W interfejsie programistycznym Sfera rozszerzono możliwości obiektu InsERT.UstawieniaWydruku o opcję "Drukuj tylko kopię". W tym celu dodano atrybut UstawieniaWydruku.DrukujTylkoKopie.
 • W interfejsie programistycznym Sfera udostępniono obsługę biblioteki dokumentów. Dodano funkcje w obiektach: Towar, Kontrahent, SuDokument, Pracownik, PracownikKh, SzansaSprzedazy, Dzialanie: - BibliotekaDokWyswietl - BibliotekaDokDodajPlik - BibliotekaDokUsunPlik - BibliotekaDokZapiszPlik
 • W interfejsie programistycznym Sfera udostępniono obsługę kontrahentów jednorazowych. W tym celu udostępniono obiekt KontrahentJednorazowy oraz metody KontrahenciManager.DodajKontrahentaJednorazowego i KontrahenciManager.WczytajKontrahentaJednorazowego.
 • W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono dodawanie transferów kasa/bank. Służy do tego atrybut FinDokument.Transfer.
 • W interfejsie programistycznym Sfera wykonano poprawki w obiekcie Insert.Importer. W niektórych sytuacjach występowały problemy z wczytaniem dokumentów typu KFS, KFSn, KFZ, KFZn, ZW.
 • W kalendarzu dodano numerację tygodni.
 • W konfiguracji drukarek fiskalnych Elzab Mera wprowadzono znacznik umożliwiający drukowanie informacji o kwotach udzielonego rabatu lub nadanego narzutu. Aby skorzystać z nowej możliwości, niezbędne jest zainstalowanie sterowników urządzeń zewnętrznych w wersji 5.10 lub nowszej.
 • W kontrolkach wyboru elementu kartotekowego w zestawieniach własnych SQL (oznaczanych znakiem X) zablokowano możliwość zmniejszania ich wysokości.
 • W mechanizmach Sfery udostępniono możliwość określania rodzaju zwrotu ze sprzedaży detalicznej.
 • W mechanizmach Sfery wprowadzono możliwość określania identyfikatora podatnika (NIP, PESEL, REGON nabywcy) na paragonach zwykłych.
 • W mechanizmach wyszukiwania i filtrowania na liście dokumentów (F7 oraz F8), w module sprzedaży detalicznej dodano uwzględnianie NIP-u nabywcy wprowadzanego w paragonach zwykłych.
 • W mechanizmie komunikacji zaimplementowano uwzględnianie danych o identyfikatorze podatkowym nabywcy wprowadzanych na paragonach zwykłych.
 • W mechanizm ostrzegania lub blokowania przy kontroli limitów kredytu kupieckiego dodano uwzględnianie należności niepowiązanych.
 • W module Historia transakcji dodano filtr "Status transakcji".
 • W module sprzedaży detalicznej, na liście dokumentów umożliwiono włączenie kolumny "Data sprzedaży". Domyślnie kolumna nie jest prezentowana.
 • W module zwrotów ze sprzedaży detalicznej dodano możliwość filtrowania dokumentów po rodzaju zwrotu (brak, zwrot ze sprzedaży, reklamacja, oczywista pomyłka).
 • W modułach sprzedaży, zakupu oraz korekt na liście dokumentów wprowadzono możliwość włączenia kolumny z datą zakończenia dostawy. Domyślnie kolumna nie jest widoczna, aby ją pokazać, należy wejść w listę kolumn (SHIFT + CTRL + K).
 • W oknie "Instalacja sieciowa" dodano znacznik "Na tym stanowisku pobieraj lokalnie".
 • W operacji zbiorczego wczytania towarów do inwentaryzacji cząstkowej dodano możliwość wczytania asortymentu bez przydzielonej grupy, cechy oraz flagi.
 • W parametrach korekt poprawiono niedziałające dla korekt do nieistniejącego dokumentu ustawienie "Podpowiadaj ostatni kurs waluty, jeśli nie istnieje kurs na dany dzień". Zmiana dotyczy zarówno korekt sprzedaży (KFSn), jak i zakupu (KFZn) do dokumentu nieistniejącego w systemie.
 • W parametrach towarów wprowadzono opcjonalną możliwość przepisywania symbolu towaru do kodu kreskowego. Do tej pory w sytuacji, gdy symbol towaru był numeryczny, zawsze następowało automatyczne wpisywanie go do pola podstawowego kodu kreskowego.
 • W podglądach (F9) przesunięcia magazynowego wprowadzono wyświetlanie informacji zarówno o magazynie źródłowym, jak i docelowym dokumentu.
 • W podglądzie danych o towarze dostępnym pod klawiszem F9 dodano informację o rodzaju asortymentu (towar, usługa, komplet, opakowanie).
 • W słowniku przyczyn zwolnienia z akcyzy zaktualizowano listę przyczyn w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym. Dodano także możliwość aktywacji i dezaktywacji poszczególnych elementów tego słownika.
 • W szybkiej inwentaryzacji poprawiono sposób sortowania asortymentu. Dotychczas poprawienie symbolu towaru mogło powodować niestabilne zachowanie grida specyfikacji towarowej.
 • W tekstowych wzorcach wydruku faktur RR (od rolnika ryczałtowego) wprowadzono drukowanie rachunku bankowego rolnika.
 • W zamówieniach od klienta poprawiono ustawianie płatności w przypadku edycji dokumentu i zmianie sposobu wyliczania dokumentu (w okienku "Sposób wyliczania dokumentu"). Mogło to powodować przeskakiwanie zmian w wartości dokumentu do pola zaliczki.
 • W zestawieniach: Sprzedaż wg asortymentu, Sprzedaż wg grup, Sprzedaż wg kontrahentów, Sprzedaż wg okresów naprawiono nieprzenoszenie ustawienia sortowania na wydruk.
 • W zestawieniach SQL, w kontrolce DR umożliwiono posługiwanie się predefiniowanymi zakresami przedziału czasowego lub przekazywanie do kontrolki krańców przedziału obliczonych za pomocą wyrażeń języka T-SQL. Lista predefiniowanych stałych jest następująca: •BIEZACY_DZIEN •BIEZACY_TYDZIEN •BIEZACY_MIESIAC •BIEZACY_KWARTAL •BIEZACY_ROK •OSTATNIE_7_DNI •OSTATNIE_30_DNI •POPRZEDNI_MIESIAC Jeśli konieczne jest wyliczanie krańców przedziału w niestandardowy (nieobsłużony za pomocą predefiniowanych stałych) sposób, można skorzystać z wyrażeń języka T-SQL do wyliczenia krańców przedziału. Trzeci argument powinien wówczas zawierać wyrażenie obliczające początek okresu, a czwarty - koniec okresu. Więcej informacji i przykłady dostępne są w pomocy programu.
 • W zestawieniach własnych SQL udostępniono kontrolkę typu {LM} służącą do wyboru zbiór elementów kartotekowych dla następujących kartotek: kontrahenci, towary, pracownicy Więcej informacji na temat nowej kontrolki udostępniono w pomocy programu.
 • W zestawieniu "Akcyza wg asortymentu" wprowadzono czteromiejscową precyzję wartości po przecinku w kolumnie ilości.
 • W zestawieniu "Raport o towarach" poprawiono nieuwzględnianie danych z dokumentów przesunięcia międzymagazynowego przychodzącego do magazynu.
 • W związku z obowiązkiem ewidencjonowania użycia wyrobów węglowych przez podmiot pośredniczący wprowadzono możliwość określania na dokumentach rozchodu wewnętrznego (RW), czy dany rozchód jest zwolnionych z akcyzy. Dodano także możliwość określania rodzaju zwolnienia. Obie funkcje znajdują się na zakładce "Akcyza".
 • W zwrotach ze sprzedaży detalicznej wprowadzono możliwość określania terminu dokonania zwrotu - data ta jest dostępna na zakładce "magazyn" dokumentu, oraz jest przenoszona na wydruk (dotyczy wzorców wydruku z frazą "od października 2013r. w nazwie").
 • Zablokowano możliwość tworzenia transakcji oczekującej na podstawie operacji bankowej w zablokowanym okresie.
 • Zablokowano niedziałającą możliwość edycji treści nagłówka dla kolumn cen dla wzorców typu "Cennik".
 • Zmieniono sposób obsługi obiektów użytkownika podczas konwersji. Obecnie, gdy w czasie konwersji nie powiedzie się odtwarzanie obiektów użytkownika lub wykonanie skryptów przed/po konwersji, będzie odpowiednia informacja i link do logu.
 • Zmieniono zasady pobierania danych z bazy danych poprzez listę F2 towarów. Teraz dane pobierane są rzadziej i są buforowane na stacji klienckiej.
 • Zmodyfikowano podglądy paragonów zwykłych (F9 na dokumencie) tak, by prezentowane były dane o dacie sprzedaży oraz identyfikatorze podatnika (o ile został określony).
 • Zwiększono długość pola Identyfikator użytkownika z 2 do 3 znaków.

Zmiany w wersji 1.32

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.32 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w module Operacje bankowe.
 • Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w modułach rozrachunkowych.
 • W mechanizmie zbiorczego wydruku wielu dokumentów wprowadzono możliwość wyboru wzorca i drukarki dla każdego typu dokumentu oraz możliwość wyboru jednej drukarki fiskalnej do ewentualnej rejestracji fiskalnej dokumentów.
 • W module Transakcje oczekujące dodano możliwość wydruku "Potwierdzenia stanu transakcji".
 • W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dla użytkowników z dostępem do bankowości on-line dodano znacznik "Bez loginu"
 • W wiadomościach dodano funkcję "pokaż konwersację" umożliwiającą prześledzenie wszystkich wiadomości w danej korespondencji.
 • W zestawieniach handlowych umożliwiono stosowanie multiwyboru grup i cech zarówno dla kontrahentów, jak i dla towarów. W tym celu dodano nowe kontrolki dla tych elementów, które są wyposażone w mechanizm wyszukiwania po wpisaniu ciągu znaków.
 • Dla drukarek fiskalnych firmy Posnet wprowadzono możliwość parametryzacji, czy w wypadku drukowania na nich faktur jako nazwa nabywcy ma być drukowana nazwa pełna czy skrócona.
 • Dla drukarek fiskalnych firmy Posnet wprowadzono parametr określający, czy w wypadku niemożności wydrukowania faktury na drukarce fiskalnej ma ona zostać zarejestrowana jako paragon. Po wykonaniu tej operacji zostanie ona również odnotowana w rejestrze transmisji.
 • Dla faktur marża wprowadzono możliwość zmiany ustawiania numeracji na miesięczną.
 • Dodano filtr rodzaju zadania: zaplanowane, jednorazowe lub wszystkie w widoku operacji do wykonania na urządzeniach fiskalnych.
 • Dodano kolumnę "Status utworzenia transakcji oczekującej" w modułach rozrachunkowych.
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej UPOS FP-T88FVA.
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej UPOS FP-TA10FVA.
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej ELZAB Jota E (6143 PLU), KP, LAN.
 • Dodano zestawienie: Rejestr sprzedaży VAT (metoda kasowa). Jego celem jest prezentowanie dokumentów sprzedaży rozliczanych według metody kasowej tak, aby można było na jego podstawie wprowadzić dane do rejestru sprzedaży VAT w księgowości.
 • Dodano zestawienie: Rejestr zakupu VAT (metoda kasowa). Jego celem jest prezentowanie dokumentów zakupu rozliczanych według metody kasowej tak, aby można było na jego podstawie wprowadzić dane do rejestru VAT w księgowości.
 • Dodano zestawienie: Rozrachunki do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie. Prezentuje ono zapisy z ewidencji rozrachunków, które na wskazany dzień były opóźnione o min. 150 dni.
 • Do bazy danych programu dodano widoki, dzięki którym łatwiejsze będzie umieszczanie na wydrukach informacji przechowywanych w rozszerzonych polach własnych. Widoki zwracają wszystkie kolumny ze złączenia tabeli obiektu z tabelą pw_Dane. Lista widoków: - vwPolaWlasne_Zlecenie - vwPolaWlasne_Zadanie (zadania, spotkania, telefony) - vwPolaWlasne_Towar - vwPolaWlasne_SzansaSprzedazy - vwPolaWlasne_Pozycja (pozycje dokumentów) - vwPolaWlasne_Kontrahent - vwPolaWlasne_Finanse (kasowe, bankowe, rozrachunki) - vwPolaWlasne_Dokument
 • Naprawiono brak respektowania uprawnień do wydruku danego dokumentu w czasie wykonywania operacji zbiorczego wydruku dokumentów.
 • Naprawiono problemy występujące przy poprawianiu i usuwaniu dokumentów przyjęcia wewnętrznego. Problemy te występowały, gdy w dokumencie przyjęcia wewnętrznego występowały towary będące obiektem rezerwacji towarów.
 • Naprawiono problemy z drukowaniem logo graficznego na wzorcach wydruku. W niektórych sytuacjach, po dodaniu graficznego logo do standardowego nagłówka, logo to albo nie drukowało się na standardowych wzorcach, albo drukowało z mniejszymi rozmiarami niż określono.
 • Na liście alarmów dodano kolumnę "Dotyczy" z uczestnikami działania, dla którego został ustawiony alarm.
 • Na wydrukach faktur uproszczonych poprawiono drukowanie pól dotyczących odbiorcy w sytuacji, gdy nie miał on określonej ulicy lub/i numeru domu.
 • Podczas przekształcania zamówienia zaliczkowego w fakturę sprzedaży (zwykłą) wprowadzono przenoszenie do dokumentu wynikowego numeru oryginalnego zamówienia, a jeśli ono nie istnieje - pozostawiono dotychczasowe przenoszenie numeru systemowego.
 • Poprawiono błąd polegający na zwiększaniu ceny towarów przy poprawie faktury zaliczkowej końcowej. Błąd występował w sytuacji, gdy transakcja była przeprowadzana w walucie obcej i na fakturze zaliczkowej końcowej zmieniano sposób liczenia dokumentu z "od brutto" na "od netto".
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie dokumentu przesunięcia międzymagazynowego w sytuacji, gdy na towar(y) na nim znajdujące się była założona rezerwacja.
 • Poprawiono brak przenoszenia ustawionych w zamówieniach od klientów form płatności do realizującego je paragonu zwykłego. Kwoty ustawione w formach płatności, które nie są dostępne w paragonach, przenoszone są do gotówki.
 • Poprawiono domyślny zestaw kolumn w standardowym graficznym wzorcu wydruku "WZ rozbicie na dostawy, opisy dostaw, bez kosztów" usuwając z niego kolumnę "koszt".
 • Poprawiono działanie kontrolki combobox prezentującej kod PKWiU w kartotece towaru.
 • Poprawiono działanie promocji tak, aby uwzględniały one strategię sprzedaży. Dotychczas przy wyłączonej strategii dla usługi jednorazowej wstawiany był rabat dla kontrahenta.
 • Poprawiono działanie wyszukiwania i filtrowania (F7 oraz F8) tak, aby przy ustawionym w parametrach Instynktu wyszukiwaniu łącznie po wszystkich wpisanych wyrazach ("AND") nie były zwracane puste wartości, gdy wyszukiwana fraza zawiera ciąg "OR".
 • Poprawiono komunikat "Nieokreślony błąd" pojawiający się w sytuacji, gdy zaznaczonych było kilka transakcji oczekujących przy próbie wysłania zbiorczego i logowaniu tokenem.
 • Poprawiono komunikat pojawiający się przy wypisywaniu faktur zbiorczych w sytuacji, gdy faktura jest wystawiania w miesiącu innym niż dokumenty magazynowe. Wcześniejszy komunikat mógł sugerować, iż to dokumenty magazynowe pochodzą z różnych miesięcy.
 • Poprawiono mechanizm generowania zamówienia różnicowego od klienta tak, aby ustawiały się w nim identyczne wartości tytułu, podtytułu, kategorii i liczby dni kredytu kupieckiego (w planowanych formach płatności) jak na zamówieniu źródłowym.
 • Poprawiono mechanizm rezerwacji tak, aby usunięcie wydania zewnętrznego powiązanego z zamówieniem zaliczkowym przywracało prawidłowe wartości w zarezerwowanej ilości towarów występujących na usuwanym wydaniu.
 • Poprawiono możliwość dodawania transakcji oczekujących z modułu operacji bankowych przy braku przypisania użytkownika do rachunku powiązanego z bankowością on-line.
 • Poprawiono ustalanie rozmiaru okna rozbicia pozycji na dostawy. Poprawka ma na celu zabezpieczenie przed ustawianiem szerokości okna poza obszar okna dokumentu, z którego zostało wywołane. Takie działanie mogło występować, gdy w oknie dokumentu wyłączono opcję "Autodopasowanie" w liście specyfikacji towarowej i tak ustawiono w niej kolumny, iż nie mieściły się w oknie dokumentu.
 • Poprawiono wydruk faktury zbiorczej w rozbiciu na dostawy. W sytuacji, gdy na fakturze zwiększono ilość jakiejś pozycji, co skutkowało powstaniem nowego wydania zewnętrznego, dostawa ta nie była uwzględniana w rozbiciu.
 • Poprawiono wzorzec faktury sprzedaży odwrotnego obciążenia tak, aby prawidłowo drukowana była kwota "słownie" w językach obcych.
 • Poprawiono wzorzec wydruku dokumentu dostawy tak, by nie była obcinana jego górna część na drukarkach igłowych.
 • Poprawiono zamienione opisy dla płatnika i odbiorcy w edycji i na wydrukach zamówień od klienta.
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego wyświetlania się informacji o następnej subskrypcji. Problem występował przy pracy wielomonitorowej w ustawieniu, gdy lewy monitor był monitorem dodatkowym, a prawy głównym.
 • Rozwiązano problem wielokrotnego pojawiania się alarmu do danego działania w poszczególnych programach - Gestor GT, Subiekt GT i Rewizor GT.
 • Rozwiązano problem z odrysowywaniem się okna programu Archiwizator.
 • Udostępniono możliwość automatycznego pobierania kursów walut oraz parametrów podatkowych.
 • Ulepszono mechanizm dzielenia na strony dla tekstowych wzorców wydruku dokumentów: FWn, FWo, FZ, FZ RR, NK, PA, PAi, RS, RZ, ZW, Inwentaryzacja (szybka), MM, PZv, WZv, ZD. Poprawka dotyczy sytuacji, gdy wydruk był dzielony na trzy strony, z których dwie ostatnie mogłyby być scalone w jedną.
 • We wzorcach wydruku faktur zaliczkowych naprawiono niedziałający znacznik "Drukuj załącznik z numerami dokumentów źródłowych".
 • Wprowadzono mechanizm zapamiętywania ustawienia filtrów w module wzorców wydruku.
 • Wprowadzono obsługę drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD.
 • Wprowadzono obsługę kasy fiskalnej Posnet Neo XL.
 • W dokumencie szybkiej inwentaryzacji, na liście towarów zablokowano nieudokumentowane działanie skrótu CTRL+V, które powodowało zmianę symbolu towaru na wartość wklejaną.
 • W dokumentach zbiorczych faktur sprzedaży i zakupu wprowadzono możliwość sortowania listy towarów w edycji dokumentu.
 • W edycji deklaracji Intrastat poprawiono opis pola podmiotu zgłaszającego, który na niektórych systemach operacyjnych mógł wyświetlać się jako "Nadawca".
 • W edycji dokumentu inwentaryzacji zbiorczej poprawiono nieprawidłowe sumowanie w polu "wartość". Błędne sumowanie występowało w sytuacji, gdy w edycji dokumentu skorzystano z rozbicia pozycji.
 • W graficznych wzorcach wydruku dokumentów handlowych i zamówień dodano możliwość umieszczenia kolumn: "Kwota rabatu jednostkowego brutto", "Kwota rabatu pozycji brutto", "Kwota rabatu jednostkowego netto lub brutto" oraz "Kwota rabatu pozycji netto lub brutto".
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość ustawiania atrybutu DoSprzedazyMobilnej w obiekcie Towar.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu FinDokument dodano nowe metody: - OperacjaBezDanychKh - OperacjaWyslanaDoHomebankingu - GenerujTytulemNaPodstawieRozl
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono metody odpowiadające za dodawanie telefonów do kontrahenta.
 • W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono unieważnianie dokumentów.
 • W konfiguracji drukarek fiskalnych obsługiwanych poprzez fiskalizację zdalną dodano możliwość ustawienia nazwy własnej dla wykrytego urządzenia.
 • W konfiguracji drukarki fiskalnej Elzab Mera E udostępniono do wykorzystania dwie prędkości transmisji: 28800 i 38400 bps.
 • W konfiguracji drukarki fiskalnej obsługiwanej poprzez fiskalizację zdalną wprowadzono możliwość wyboru urządzenia po nazwie, pozostawiając jedyną do tej pory możliwość - ręcznego jej wpisania. Domyślnie lista wyboru jest wypełniana przez program urządzeniami znalezionymi w systemie.
 • W mechanizmie eksportu danych do pliku DaneDoWydruku.xml (używanego przez wydruki tekstowe) poprawiono brak sumowania pola ob_IloscMag dla zgrupowanej pozycji. Błąd występował w sytuacji korzystania z opcji grupowania pozycji.
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej dodano obsługę drukarek fiskalnych pracujących na protokole "Posnet".
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej rozwiązano problemy dotyczące rejestrowania ruchu opakowań zwrotnych (kaucjonowanych) na wszystkich obsługiwanych modelach urządzeń.
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej umożliwiono drukowanie informacji o opakowaniach zwrotnych na paragonach.
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono badanie stanu połączenia z drukarką fiskalną przed wykonaniem na niej operacji. Funkcja ta ma zabezpieczać możliwe niestabilne działanie programu, gdy urządzenie zostało już wykryte, a następnie przed wykonaniem operacji np. rejestracji fiskalnej - wyłączone.
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono możliwość drukowania dodatkowych linii napisów w niefiskalnej części paragonu. Możliwość ta dotyczy tylko tych urządzeń, które udostępniają taką możliwość.
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono możliwość drukowania faktur jako faktury na urządzeniach fiskalnych. Opcja ta jest dostępna tylko dla modeli umożliwiających wykonanie takiej operacji.
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono możliwość drukowania systemowego numeru dokumentu.
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono obsługę modeli drukarek pracujących na protokole "Novitus".
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono wybór, czy na fakturach mają być drukowane dane odbiorcy czy płatnika.
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono zabezpieczenie przed ewentualnymi błędami mogącymi pojawiać się w sytuacji próby skomunikowania się z urządzeniem fiskalnym, które jest w trybie uśpienia.
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono zabezpieczenie przed ewentualnym błędem systemowym, który mógł się pojawiać, gdy do komputera podpięta była więcej niż jedna drukarka fiskalna.
 • W mechanizmie komunikacji plikowej (EPP) poprawiono wczytywanie danych o dokumentach magazynowych "w centrali". W przypadku braku stanów magazynowych, dokument zapisywał się bez statusu magazynowego.
 • W mechanizmie komunikacji z kasami Elzab wprowadzono zabezpieczenie przed ewentualnym pojawianiem się błędu nr 45 "kontroler modemu/Elpack nie obsługuje poprawnie drugiej odpowiedzi". Błąd ten mógł pojawiać się przy połączeniu z kasą poprzez LAN i sytuacji, kiedy nazwa towaru powtarzała się w bazie.
 • W mechanizmie podpowiadania adresów zoptymalizowano wyszukiwanie po kodzie pocztowym.
 • W mechanizmie wczytywania danych dokumentów z pliku (opcja "Dodaj na podstawie") poprawiono zapis faktur uproszczonych, które były zapisywane jako faktury zwykłe.
 • W mechanizmie wykrywania drukarek fiskalizacji zdalnej rozszerzono zakres obsługiwanych prędkości transmisji. Dotychczas obsługiwane były prędkości jedynie do 9600bps, teraz w zależności od urządzenia nawet do 256000bps.
 • W module Historia transakcji dodano filtr "powiązane z operacją bankową"
 • W module Transakcje oczekujące dodano opcję "Wyślij do banku". Umożliwia ona wysłanie transakcji do banku bez autoryzacji.
 • W podglądzie dokumentu magazynowego (F9) dodano wyświetlanie informacji o magazynie docelowym.
 • W polu Kod pocztowy w kartotece Kontrahenta umożliwione zostało wprowadzanie więcej niż 5 znaków. Ta możliwość, w wyniku błędu, zniknęła w wersji 1.30.
 • W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dla użytkowników z dostępem do bankowości on-line dodano kolumnę "Identyfikator".
 • W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dodano kolumnę "Bankowość on-line".
 • W wiadomościach wprowadzono blokowanie potencjalnie niebezpiecznych zawartości (ActiveX, Java Scripts).
 • W wyliczaniu deklaracji Intrastat usunięto uwzględnianie usług, dla których zdefiniowano pusty kod CN.
 • W zamówieniach od klientów wprowadzono zabezpieczenie na możliwość edytowania pól własnych w czasie podglądu dokumentu (F3).
 • W zestawieniach własnych SQL udostępniono nowe kontrolki do filtrowania elementów kartotekowych: - kontrahent - towar - konto księgowe - pracownik
 • W zestawieniu "Towary niechodliwe" doprecyzowano nazwę filtra okresu tak, aby jednoznacznie wskazywała, iż dotyczy ona towarów zakupionych po raz pierwszy w zadanym okresie.
 • Zabezpieczono mechanizm zapisu danych o towarach w czasie importu z plików wymiany. Zabezpieczenie zadziała, gdy w symbolu importowanych towarów znajdzie się znak apostrofu. Dotychczas powodowało to, że import nie potrafił odnaleźć takiego towaru i zapisywał go z symbolem, w którym apostrof był zamieniany na dwa apostrofy.
 • Zablokowano dostęp do informatora o pracowniku z poziomu Subiekta GT.
 • Zablokowano możliwość wystawienia zbiorczej faktury sprzedaży z datą wcześniejszą niż data ostatniego źródłowego zwrotu wydania magazynowego. Analogiczną poprawkę wprowadzono dla zbiorczych faktur zakupu.
 • Zestawienia: - Zestawienie zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów - Zestawienie wydań powiązanych ze zobowiązaniami do korekty kosztów uzyskania przychodów - Zestawienie zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów wg rozrachunków zostały wyposażone w filtr "Pokazuj dokumenty z datą wystawienia od dnia". Dzięki niemu możliwe jest wyfiltrowanie dokumentów z datą od 01-01-2013.

Zmiany w wersji 1.31

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.31 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dla dokumentów handlowych dodano wzorce zgodne z przepisami na 2013r. Wprowadzono m.in. drukowanie daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zaliczki (dotyczy faktur zaliczkowych).
 • Dla faktur zaliczkowych cząstkowych dodano możliwość określania i drukowania daty otrzymania zapłaty.
 • Dla not korygujących dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu.
 • Dodano nowe wzorce wydruku dla faktur marża, zawierające rodzaj procedury marża. Nowe wzorce oznaczone zostały frazą "2013".
 • Dodano nowy wzorzec wydruku "FS odwrotne obciążenie 2013", zgodny z wymaganiami na rok 2013.
 • Dodano wzorce wydruku dla faktur wewnętrznych oraz ich korekt dostosowujące je do wymagań prawnych na rok 2013.
 • Dodano wzorce wydruku (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty) duplikatu dokumentu dla noty korygującej.
 • Do handlowego zestawienia "Rejestr sprzedaży VAT" dodano wzorce wydruku na 2013r.
 • Na dokumentach handlowych wprowadzono możliwość określania daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zapłaty (w przypadku faktur zaliczkowych).
 • Na podstawie par. 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia "fakturowego" dodano nowy rodzaj dokumentu: faktura uproszczona. Dokument jako dane nabywcy może zawierać wyłącznie identyfikator podatnika, może być stosowany, gdy wartość brutto dokumentu nie przekracza 450 zł lub 100 euro oraz nie może dokumentować sprzedaży wysyłkowej oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Wprowadzono kreator zmian, który pozwala w szybki i łatwy sposób dostosować program do wymogów prawnych w zakresie podatku od towarów i usług na rok 2013.
 • Wprowadzono parametr, który umożliwia blokowanie, ostrzeganie lub ignorowanie próby wypisania faktur zbiorczych (lub zwykłych) na podstawie dokumentów magazynowych, jeśli dokumenty nie mieszczą się w okresie tego samego miesiąca. Ustawienie dostępne jest w parametrach faktur zbiorczych (zakupu i sprzedaży).
 • W edycji faktur marża wprowadzono możliwość wyboru rodzaju procedury marży, zgodnie z par. 5 ust 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia "fakturowego". Domyślnie program proponuje procedurę ustawioną w parametrach dokumentu.
 • W edycji not korygujących do dokumentu nieistniejącego w systemie dodano możliwość określania daty zakończenia dostawy.
 • W kartotece kontrahentów, do opcji "Wypisz dokument" dodano możliwość wystawienia faktury uproszczonej.
 • W parametrach faktury marża wprowadzono możliwość wyboru domyślnego rodzaju procedury marży.
 • W związku z dodaniem obsługi faktur uproszczonych w parametrach faktur sprzedaży dodano wybór sposobu dopisywania danych kontrahenta do kartoteki. W przypadku faktur uproszczonych nowy kontrahent może być dopisywany z minimalnym zestawem danych w postaci numeru NIP lub PESEL.
 • Dla zestawień typu SQL poprawiono błąd polegający na tym, że po zmianie jednego z parametrów filtra resetował się znacznik ustawień listy Autodopasowanie. Obecnie po zmianie autodopasowanie resetuje się tylko wtedy, gdy zestawienia nie da się wyliczyć z powodu braku danych/nieprawidłowych danych z filtrów.
 • Instalator wersji 1.31 ma wprowadzić zmiany w plikach konfiguracyjnych programu XML. 1) Dla standardowych plików *.xml utworzone będą pliki *-kopia.xml 2) W standardowe plikach *.xml zostaną zresetowane wszystkie sekcje oprócz sekcji Startup. Zmiana dotyczy plików: Subiekt.xml, Rachmistrz.xml, Rewizor.xml, Gratyfikant.xml, Gestor.xml, mGratyfikant.xml, MUZ.xml.
 • Mechanizm InsTYNKT rozszerzono o uwzględnianie numeru PESEL kontrahenta.
 • Na stronie głównej programu, w sekcji "Sprzedaż" wprowadzono informowanie o niezafakturowanych dostawach z bieżącego oraz poprzedniego miesiąca.
 • Na wydrukach dokumentów handlowych wprowadzono możliwość drukowania kwoty rabatu na pozycji - zarówno jednostkowego, jak i przypadającego na pozycję.
 • Na wydruku zestawienia "Sprzedaż wg kontrahentów" poprawiono błąd polegający na nieuwzględnianiu ustawienia filtra "obroty".
 • Operację aktualizacji danych instynktu zabezpieczono przed niepowodzeniem jej wykonania. Niepowodzenie mogło występować w specyficznych warunkach, gdy zapisy w tabelach systemowych SQL serwera dotyczące kolumn w tabelach nie zachowują kolejności i nie podają jako pierwszej kolumny z pierwszym kluczem indeksowym.
 • Poprawiono błąd podwajania ceny na zbiorczych fakturach sprzedaży. Błąd pojawiał się w sytuacji, gdy na zwrocie do wydania zewnętrznego (ZWZ) usuwano, a następnie dodawano tę samą pozycję towarową, a na koniec wystawiano fakturę zbiorczą.
 • Poprawiono błąd polegający na niemożności dodania dokumentu faktury VAT marża do biblioteki dokumentów.
 • Poprawiono błąd polegający na niemożności zrealizowania zamówienia do dostawcy zawierającego towar będący w obrocie w systemie marży.
 • Poprawiono błąd polegający na zamianie danych producenta i głównego dostawcy podczas wymiany danych o kontrahentach w plikach komunikacji.
 • Poprawiono błąd rejestracji fiskalnej paragonów liczonych od cen netto. Błąd "Niezgodność wartości przesłanej z wyliczoną" mógł się pojawiać na drukarce fiskalnej przy specyficznym doborze ceny netto, rabatu i ilości na pozycji fiskalizowanej.
 • Poprawiono błąd systemowy, jaki występował przy próbie wygenerowania zamówienia różnicowego do zamówienia od klienta (ZK), które było realizowane poprzez wydanie zewnętrzne (WZ). Błąd występował w scenariuszu, gdy WZ nie realizowało całkowicie ZK, następnie dokument WZ był poprawiany tak, że całkowicie realizował zamówienie, po czym uruchamiana była na zamówieniu opcja wygenerowania zamówienia różnicowego.
 • Poprawiono brak drukowania numeru dokumentu dostawy na standardowych wzorcach wydruku. Problem ten został rozwiązany na wzorcach obowiązujących w 2013r.
 • Poprawiono mechanizm kasowania plików tymczasowych powstających przy przeglądaniu wiadomości pocztowych.
 • Poprawiono mechanizm przetwarzania zamówień od klientów w zamówienia do dostawcy. W przypadku występowania pozycji z asortymentem powiązanym, był on dublowany na wynikowych zamówieniach do dostawcy.
 • Poprawiono mechanizm rejestracji fiskalnej faktur zaliczkowych końcowych wyrażonych w walutach obcych na drukarkach fiskalnych. Błąd polegał na nieprawidłowym przeliczaniu dokumentu z waluty obcej na złotówki, przed wysłaniem go do urządzenia.
 • Poprawiono wyliczanie daty sprzedaży dla faktur zaliczkowych cząstkowych, gdy jedną z form płatności była przedpłata.
 • Poprawiono, w modułach związanych z Bankowością on-line, mechanizm identyfikacji rachunku bankowego, którego numer w programie zawierał inne znaki niż cyfry.
 • Słownik przyczyn zwolnienia od akcyzy węglowej uzupełniono o przyczyny podane w art. 31a ust 1 ustawy o podatku akcyzowym.
 • Wprowadzono mechanizm "przypominacza", który przypomina użytkownikom o konieczności dokonania zmian w ustawieniach programu od 1 stycznia 2013r.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem błędu w czasie pobierania danych o zwrocie detalicznym z pliku wymiany (komunikacja z pliku epp). Błąd mógł się pojawiać przy specyficznych ustawieniach zwracanych pozycji towarowych.
 • Wyeliminowano problem związany z drukowaniem pełnej nazwy odbiorcy na wydrukach faktur i korekt faktur. Problem polegał na tym, że drukowała się tylko pierwsza linia nazwy pełnej.
 • W czasie konwersji zostanie wyeliminowany polski znak z widoku vwListaCesji.
 • W czasie wprowadzania pozycji na dokumentach wprowadzono zabezpieczenie na wzajemne ustawienie jako asortymentu powiązanego dwóch towarów (dotychczas następowało zapętlenie programu).
 • W czasie wypisywania faktur zaliczkowych cząstkowych wprowadzono ostrzeganie w sytuacji, gdy nie wszystkie zaliczki (kasowe, bankowe, przedpłaty) pochodzą z tego samego miesiąca.
 • W edycji dokumentów dodano prezentowanie numeru PESEL w miejscu wyświetlającym dane kontrahenta.
 • W edycji faktur wewnętrznych oraz ich korekt zamieniono datę sprzedaży na datę zakończenia dostawy.
 • W gridach dokumentów zmieniono nazwę kolumny "Data sprzedaży" na "Data magazynowa".
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość wystawienia FSd do istniejącego dokumentu (zastosowanie ma wtedy metoda NaPodstawie obiektu SuDokument).
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę faktur uproszczonych.
 • W mechanizmie komunikacji dodano obsługę faktur uproszczonych.
 • W mechanizmie komunikacji plikowej dodano obsługę daty zakończenia dostawy oraz daty płatności (dla faktur zaliczkowych).
 • W mechanizmie Sfery dodano możliwość wyboru rodzaju procedury marży dla faktur VAT marża.
 • W mechanizmie Sfery udostępniono możliwość określania daty zakończenia dostawy (atrybut DataZakonczeniaDostawy obiektu SuDokument).
 • W mechanizmie Sfery zaimplementowano obsługę uproszczonych faktur sprzedaży.
 • W mechanizmie zbiorczego drukowania dokumentów wprowadzono możliwość definiowania, czy parametr "wyślij automatycznie" domyślnie jest włączony czy nie. Ustawienie definiuje się w rejestrze: HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT GT\Dokumenty\1.0\WyslijWydrukPocztaElektroniczna poprzez wprowadzenie wartości typu REG_DWORD o nazwie "NieWysylajAutomatycznie". Ustawienie tej wartości 1 spowoduje domyślne odznaczenie znacznika "wysyłaj automatycznie".
 • W podglądach (F9) dokumentów handlowych wprowadzono wyświetlanie daty zakończenia dostawy oraz daty magazynowej.
 • W podglądzie dokumentu (F9) dla faktur marża dodano informacje o zastosowanej w nim procedurze marży.
 • W sterowniku do kasy PS 4000E usunięto ograniczenie na 40 znaków długości nazwy.
 • W związku z dodaniem możliwości wprowadzania faktur uproszczonych, w parametrach skrótów klawiszowych dodano możliwość skojarzenia przycisku "Ins" z wystawieniem faktury uproszczonej.
 • W związku z koniecznością umieszczenia większej ilości danych o kontrahentach na korektach (w stosunku do faktur uproszczonych) dodano możliwość wyedytowania danych kontrahenta w edycji korekt do faktur sprzedaży i zakupu.
 • Zmieniono komunikat "Wersja bazy danych jest nowsza od wersji programu. Dalsza praca jest niemożliwa." na następujący: "Wersja bazy danych jest nowsza od wersji programu. Należy zaktualizować program."
 • Zmieniono szatę graficzną instalatora.
 • Zoptymalizowano zapytanie podpowiadającego płatnika dla kontrahenta na dokumentach ZK, ZD, WZv, PZv.

Poprawki w wersji 1.33 SP1

Wersja 1.33 SP1 - 23/09/2013

 • Wprowadzono nowy wzorzec wydruku "Dokument dostawy od 20 września 2013", który obowiązuje od 20 września dla dostaw wyrobów węglowych.
 • Naprawiono problemy z ewentualną zmianą prezentowanej wartości dokumentu przy wejściu w jego poprawę. Problem występował na fakturach wystawionych w walutach obcych przy specyficznych cenach i wartościach pozycji.
 • Poprawiono błąd wczytywania dokumentów z pliku wymiany, w sytuacji, gdy były w nim zawarte zaktualizowane dane kontrahenta.
Wersja 1.32 SP1
 • Do słownika "Państwa" dodano Chorwację jako kraj Unii Europejskiej.
 • Poprawiono możliwość wydania towaru bez uwzględniania rezerwacji przy wypisywaniu dokumentu przesunięcia międzymagazynowego (MM).
 • Poprawiono niedziałającą opcję zbiorczego wydruku dokumentów w przypadku, gdy baza danych została ulokowana na SQL2000.
 • Poprawiono sposób generowania danych do deklaracji Intrastat, aby nie były wstawiane zerowe pozycje towarowe. Sytuacja taka miała miejsce, gdy w okresie rozliczeniowym wystawiona została korekta (sprzedaży lub zakupu) do dokumentu z okresu poprzedniego. Wówczas do pliku wymiany wstawiane były niezmieniane korektą pozycje.
 • Poprawiono właściwości wzorców wydruku faktur zaliczkowych tak, aby możliwe było stosowanie własnych wzorców użytkownika z poprzednich wersji.
 • Rozwiązano problem z zawieszaniem się aplikacji przy próbie automatycznego pobierania parametrów i kursów walut wykonywanego po wybudzeniu komputera z trybu uśpienia.
 • Rozwiązano problem z zawieszaniem się aplikacji przy próbie ściągania plików instalacyjnych z chmury. Do takich sytuacji dochodziło, gdy w folderze docelowym znajdowały się nieprawidłowo zablokowane pliki.

Wersja 1.32 HF2 - 10/05/2013

 • Poprawiono problem braku możliwości aktywacji programu do wersji 1.32.

Wersja 1.32 HF1 - 09/05/2013

 • Rozwiązano problem z konwersją danych z wersji 1.31 SP2 HF1 do wersji 1.32. Problem polegał na tym, że w pewnych przypadkach nie powodziła się konwersja do wersji 1.32. W logu konwersji rejestrowany był błąd: "Błąd 0x80040E2F: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_wy_WzDomyslny'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.wy_WzDomyslny'. The duplicate key value is (165)."
Wersja 1.31 SP2 - 14/03/2013
 • Na listach zestawień wspomagających wyliczenie korekt kosztów uzyskania przychodu oraz na ich wydrukach dodano podsumowania kwot.
 • Na wzorcu wydruku noty korygującej na rok 2013 poprawiono umieszczanie informacji o numerze oryginalnym i systemowym dokumentu, którego dotyczy nota - wcześniej były one zamienione.
 • Podczas konwersji bazy danych zostanie uruchomiony mechanizm, który automatycznie skoryguje nagłówki dokumentów: faktury zbiorczej sprzedaży i zakupu, faktur zaliczkowych końcowych z powiązanymi wydaniami magazynowymi. Zostanie on uruchomiony tylko w wypadku, gdy w bazie danych występują dokumenty z nieprawidłowymi nagłówkami.
 • Poprawiono błąd polegający na tym, ze do pola Kod pocztowy można było wpisać tylko kod 5-cyfrowy. Obecnie można wpisać 8 różnych znaków.
 • Poprawiono graficzny wydruk handlowego zestawienia "Rejestr VAT sprzedaży 2013". Błąd polegał na różnicy między częścią pierwszą, która mogła zawierać inną ilość dokumentów niż część druga.
 • Poprawiono problem pokazywania zdublowanych rekordów w Zestawieniu zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów wg rozrachunków. Przy pracy w kontekście danego roku obrachunkowego pokazywane są dokumenty tylko z tego roku oraz dokumenty podłączone do bilansu otwarcia.
 • Wprowadzono zmiany w uruchomieniu programu poprzez klikniecie w ikonę z przytrzymanym klawiszem CTRL. Zmiana polega na tym, że wyszukiwanie serwerów odbywa się nie jak to tej pory przed wyświetleniem okna z danymi logowania do serwera, ale dopiero w momencie rozwinięcia pola combo Serwer. Zatem okno z danymi logowania pojawia się szybko - bez konieczności wyszukiwania dostępnych serwerów. Wyszukiwanie dostępnych serwerów zostanie uruchomione dopiero, gdy rozwinie się combo Serwer.
 • Wymuszono zapoznanie się z warunkami licencji podczas wprowadzania numerów licencyjnych. W miejscach, w których można wpisać numer licencji, dodano znacznik Akceptuję warunki licencji oraz link Licencja.
 • W interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem pojawiającego się w pewnych sytuacjach wyjątku "Katastrofalny błąd. (Wyjątek od HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED)" podczas stosowania metody Rozlicz na obiekcie rozrachunkowym.
 • W kartotece kontrahentów umożliwiono zmianę kolejności pól adresowych. Operację należy przeprowadzić w parametrach kontrahentów, na zakładce Inne. Celem tej zmiany jest lepsze wykorzystanie mechanizmu podpowiadania danych adresowych.
 • W Programie serwisowym wymuszono zapoznanie się z warunkami licencji podczas wprowadzania numerów licencyjnych.
 • W zestawieniach wspomagających wyliczenie korekt kosztów uzyskania przychodu dodano wyświetlanie kwot netto wynikających z dokumentów źródłowych.
 • W zestawieniach "Zakup wg..." poprawiono uwzględnianie pozycji zwróconych na dokumentach ZPZ (zwrot przyjęcia zewnętrznego). Błąd występował w przypadku, gdy na ZPZ dokonano całkowitego zwrotu pozycji wydanej na przyjęciu zewnętrznym i powodował uwzględnianie w wyniku zestawień takiej zwróconej pozycji.
 • W zestawieniu "Zestawienie zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów wg rozrachunków" wprowadzono możliwość filtrowania zobowiązań zadekretowanych lub zaksięgowanych po rejestrze lub wielu rejestrach księgowych.
Wersja 1.31 SP1 HF1 - 13/02/2013
 • Poprawiono mechanizm zapisu dokumentów: faktury zbiorczej sprzedaży i zakupu, faktur zaliczkowych końcowych z powiązanymi wydaniami magazynowymi. Poprawka zapobiega błędnemu zapisowi dokumentu do bazy danych, gdzie mogły trafiać błędne dane dotyczące kosztu, obrotu opakowaniami, wartości obrotu towarami i usługami oraz kwota do zapłaty. Dodano także zestawienie "Nieprawidłowe dokumenty FZ zbiorcza, FS zbiorcza, FS zaliczkowa końcowa", pozwalające odnaleźć uszkodzone dokumenty. Aby je naprawić, wystarczy wejść w ich poprawę i nic nie zmieniając zapisać.

Wersja 1.31 SP1 -06/02/2013

 • Dodano nowy moduł o nazwie Rozliczenia. Dokumenty Rozliczenie zakupu oraz Rozliczenie sprzedaży tworzone są w systemie automatycznie wtedy, kiedy dochodzi do rozliczenia rozrachunku. Z poziomu modułu możliwe jest edytowanie dokumentów Rozliczenie.
 • Dodano Zestawienie wydań powiązanych ze zobowiązaniami do korekty kosztów uzyskania przychodów.
 • Dodano Zestawienie zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów. Prezentuje ono dokumenty faktur zakupu (w tym zbiorcze, od rolnika) oraz rachunków zakupu, które spełniają ustawowy obowiązek wycofania ich z kosztów uzyskania przychodów (KUP).
 • Dodano Zestawienie zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów wg rozrachunków. Prezentuje ono dane na podstawie ewidencji rozrachunków.
 • Dodano znacznik Metoda kasowa w danych kontrahenta. Znajduje się on w dolnej części zakładki Inne. Dla podmiotów nie będących małymi podatnikami rozliczającymi się metodą kasową odpowiada on za domyślne zaznaczenie znacznika Metoda kasowa na dokumentach handlowych zakupu kontrahenta.
 • Na dokumentach FS, FSd, FSz, FSzal, RS, RZ, FZ, FZr, FZz, KFS, KFSn, KFZ, KFZn, PAi, ZW do PAi, FSzc, FSzk, KFSzc dodano znacznik Metoda kasowa. Służy on do oznaczenia sposobu rozliczania dokumentu (metoda kasowa/metoda memoriałowa).
 • Wprowadzono w programie wsparcie dla kasowej metody rozliczania podatku VAT.
 • W oknie edycji obiektów Należność i Zobowiązanie dodano znacznik Metoda kasowa.
 • W parametrach kontrahentów dodano znacznik "Kontrahent uproszczony zawsze jako odbiorca". Zaznaczenie go jest zalecane dla osób, które mają ustawiony domyślny rodzaj kontrahenta na "brak", a jednocześnie chcą korzystać z automatycznego zapisywania kontrahenta jako NIP lub PESEL w trakcie zapisywania faktury uproszczonej.
 • W parametrach kontrahentów dodano znacznik pozwalający na ignorowanie dopisywania do danych kontrahenta "uproszczonego" (czyli dodawanego tylko jako NIP lub PESEL z faktury uproszczonej) domyślnych danych adresowych.
 • W Parametrach podmiotu na zakładce Podatki dodano znacznik Metoda kasowa, którego działanie widoczne jest w wielu miejscach programu. Znacznik ten jest dostępny tylko w przypadku rozliczania VAT kwartalnie na podstawie deklaracji VAT-7K.
 • Na wydrukach dokumentów (wzorce 2013) rozliczanych metodą kasową pod tytułem dokumentu dodano napis METODA KASOWA.
 • Poprawiono formatowanie nazwy kolumny "Cena jednostkowa netto" lub "Cena jednostkowa brutto" na graficznych wydrukach faktur zaliczkowych.
 • Poprawiono mechanizm generowania przychodu wewnętrznego na podstawie inwentaryzacji zbiorczej tak, aby były przenoszone opisy dostaw przychodowanych pozycji.
 • Poprawiono mechanizm usuwania zamówień od klientów, w celu lepszego zabezpieczenia integralności bazy danych w sytuacji gdy korzysta ona z zewnętrznych rozwiązań autorskich.
 • Poprawiono tekstowe wzorce wydruku dla dokumentów przychodu i wydania wewnętrznego tak, aby po wyłączeniu drukowania linii rozdzielających, nie były drukowane puste linie.
 • Przy komunikacji oddział-centrala znacznik MK jest przesyłany wraz z dokumentem.
 • W imporcie danych do księgowości uwzględniono przenoszenie dokumentów Rozliczenie zakupu oraz Rozliczenie sprzedaży. Zdefiniowano nowy format komunikacji do biur rachunkowych – EDI++ (dla biura z metodą kasową). Zawiera on wszystkie wcześniejsze schematy komunikacji: EDI++, EDI++ (dla biura z zaliczkami), EDI++ (dla biura z fakturami marża).
 • W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono obsługę znacznika Metoda kasowa na dokumencie.
 • W mechanizmie importu danych do księgowości wprowadzono przenoszenie Terminu płatności z dokumentu źródłowego na dokument księgowy.

Copyright © 2011-2013 mediaM All Rights Reserved.